Weerstation Den Bosch
Goede nacht, welkom op de website van Weerstation Den-Bosch Woensdag 24 Juli 2024 04:10:42
Uitleg Begrippen

Uitleg van begrippen


Wat is het dauwpunt

De temperatuur, waartoe lucht moet afkoelen om verzadigd te raken met waterdamp, met dien verstande dat gedurende het afkoelingsproces de druk en de dampspanning niet veranderen. Hoe droger de lucht is, des te lager zal de dauwpuntstemperatuur liggen. Als het dauwpunt is bereikt, treedt condensatie op, waardoor de vorming van dauw, mist en wolken mogelijk wordt. Bij lucht die volledig verzadigd is, is het dauwpunt gelijk aan de buitentemperatuur


Wat is de hitte index of heat-index

De hitte index is een getal dat aangeeft hoe een mens gemiddeld een temperatuur in combinatie met een bepaalde vochtigheidsgraad beleeft, hoe hij of zij dit aanvoelt. Het is een beetje te vergelijken met de Windchill die de gevoeltemperatuur aangeeft uit een combinatie van de luchttemperatuur en heersende windsnelheid. Bij de hitte index of zoals de Amerikanen het de Heat-Index noemen wordt met een ingewikkelde formule die gevoelstemperatuur berekend. Eenhoge luchtvochtigheid (vochtige lucht) maakt het snel benauwd of broeierig en bij een temperatuur hoger dan ca. 20 graden voelt dat al snel onplezierig aan. Bij 30 graden voelt de warmte immers bij een droge lucht (lage vochtigheidsgraad) beter aan dan bij vochtige lucht. U weet dat waarschijnlijk zelf wel. Nu is de hitte index van 30 graden en 90 % omstreeks 35 graden en bij 30 % ongeveer 27 graden.
Wat is de WindChill of gevoelstemperatuur

Gedurende koude en winderige winterdagen is het niet de actuele luchttemperatuur wat het direkt koud maakt, maar de zogenaamde gevoelstemperatuur of windchill. Deze waarde is niet een temperatuur zoals weerkundigen deze m.b.v. een thermometer meten, maar een maat voor de hoeveelheid aan warmte die delen van blote huid verliezen. De windchill is afhankelijk van de temperatuur en de windsnelheid (liefst gemiddeld). Hoe sneller lucht (de wind) over onze huid stroomt, hoe sneller de warmte hiervan zal worden afgevoerd. Wij ervaren dit als het sneller koud krijgen, aangezien de oppervlakte van de blootgestelde huid hierdoor sneller afkoelt. Voor de berekening van deze gevoelstemperatuur bestaan verschillende methoden. Door het verschil in de gebruikte factoren en formules komen verschillende uitkomsten voor bij dezelfde aanvangswaarden van temperatuur en windsnelheid. In Nederland maakt men gebruik van de formule die een Amerikaanse textielfabrikant heeft ontwikkeld. Deze Robert Steadman baseerde zijn berekening op het evenwicht tussen warmteverlies en warmteproduktie van een gezond persoon. Bij zijn formule gaat hij uit van kleding dat is aangepast aan de weersomstandigheden en dat de persoon met een snelheid van bijna vijf kilometer per uur voortbeweegt. Verder betrekt Steadman in zijn formule behalve de genoemde factoren ook de luchtvochtigheid en zonnestraling. Voorbeeld: een wandelaar zal een paar graden vorst bij een matige wind (windkracht 3) al als enkele graden kouder ervaren. Bij een stormachtige wind is het voor zijn gevoel 15 tot 20 graden kouder. Een (brom)fietser zal de kou weer heel anders ervaren, zeker wanneer hij de wind tegen heeft. U weet het uit eigen ervaring: bij -10 en windstil weer voelt het minder koud aan dan bij -10 en bijvoorbeeld windkracht 5. Het heeft geen zin de windchill te berekenen bij temperaturen van meer dan ca. 5 graden boven nul en bij windsnelheden lager dan ongeveer 2 m/sec.


Wat is Comfort level of weerbeleving

Als de temperatuur boven de 27,2 C is, wordt deze gecombineerd met de luchtvochtigheid om de Hitte index (warmtegevoel) te berekenen.
Als de temperatuur beneden de 10 C is, wordt deze gecombineerd met de windsnelheid om de WindChill (gevoelstemperatuur) te berekenen.

Hitte index/WindChill Comfort level Omschrijving
Hitte index van 38,2 of hoger Extremely hot Gevaarlijke Hitte index waarden. Grote kans op warmte gerelateerde aandoeningen, zoals hartaanval
Hitte index tussen 32.7 en 38.3 Uncomfortably hot Hoge Hitte index waarden. Warmte gerelateerde aandoeningen kunnen voorkomen
Hitte index tussen 27.2 en 32.7 Warm Gematigde Hitte index waarden
Hitte index tussen 16.1 en 27.2 Comfortable Deze condities worden door de meeste mensen als aangenaam ervaren
WindChill tussen -0.5 en 16.1 Cool Frisjes
WindChill tussen -17.2 en -0.5 Uncomfortably cold Koud. Bevriezing en koude gerelateerde aandoeningen zijn mogelijk
WindChill beneden -17.2 Extremely cold Extreem koud. Grote kans op bevriezing en koude gerelateerde aandoeningen

Er zijn echter nog factoren die van invloed kunnen zijn op de weerbeleving. Op een koude dag, kan het door zonneschijn toch behaagelijker aanvoelen dan wanneer het bewolkt is. Dus ondanks dat op een bepaalde dag de weerbeleving "Cool" of "Uncomfortably cold" is, kan het door zonneschijn toch warmer aanvoelen. Ditzelfde komt voor op een dag dat de weerbeleving "Warm" of "Uncomfortably hot" is. Door een stevig briesje, kan het minder warm aanvoelen.


Wat is de regen- of neerslagkans

De regen- of neerslagkans in %, geeft aan hoe groot de kans is dat iemand die zich op een willekeurige vaste plek waar dan ook in Nederland bevindt, op een dag (00-24 uur) neerslag krijgt. Die neerslag is meestal regen, maar soms ook bijvoorbeeld sneeuw of hagel. Het getal zegt niets over de duur van de regen; dat kan 10 minuten zijn of 24 uur. Wel is vereist dat er ten minste 0,3 mm neerslag valt, wat overeenkomt met 0,3 liter per vierkante meter. Een neerslagkanspercentage van 10% is erg laag; meestal is het zo'n dag gewoon droog. 30% regen zou je kunnen omschrijven met 'mogelijk regen'. Bij een neerslagkanspercentage van 90% gaat het zeker regenen.

Regenkans % Omschrijving
10 - 30 Geen of geringe kans op neerslag
30 - 70 Neerslag is mogelijk
70 - 100 Zeer grote kans op neerslag


Wat voor weer bij welke luchtdruk.
 
Luchtdruk in hPa Regenkans Weer
870 - 970 90% Zware storm
970 - 980 90% Storm
980 - 990 90% Veel regen
990 - 1000 80% Regen of wind
1000 - 1003.3 70% Regen of wind
1003.3 - 1006.7 60% Regen of wind
1006.7 - 1010 50% Wisselvallig weer
1010 - 1015 40% Wisselvallig weer
1015 - 1020 30% Wisselvallig weer
1020 - 1030 20% Goed weer
1030 - 1033.3 10% Mooi weer
1033.3 - 1084 10% Zeer mooi weer

Windkrachtsymbolen

Symbool Beaufort Omschrijving
Kracht 0 Windstil
Kracht 1 Lichte koelte tot zwakke wind
Kracht 2 Zwakke wind
Kracht 3 Zwakke tot matige wind
Kracht 4 Matige wind
Kracht 5 Matige tot vrij krachtige wind
Kracht 6 Krachtige wind
Kracht 7 Harde wind
Kracht 8 Stormachtige wind
Kracht 9 Storm
Kracht 10 Zware storm
Kracht 11 Zeer zware storm
Kracht 12 Orkaan


Schaal van Beaufort
Bft Benaming m/s Knots km/u Kenmerken
0 Windstil <0.2 < 1 < 1 Rook stijgt recht of bijna recht omhoog
1 Lichte koelte 0.3 - 1.5 1 - 3 1 - 5 Rookpluimen geven richting aan
2 Zwakke wind 1.6 - 3.3 4 - 6 6 - 11 Bladeren ritselen, wind merkbaar in gezicht
3 Zwakke tot matige wind 3.4 - 5.4 7 - 10 12 - 19 Bladeren en twijgen voortdurend in beweging, stof waait op
4 Matige wind 5.5 - 7.9 11 - 16 20 - 28 Stof en papier dwarrelen op, haar in de war, kleding flappert
5 Matige tot vrij krachtige wind 8.0 - 10.7 17 - 21 29 - 38 Takken maken zwaaiende bewegingen, opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen
6 Krachtige wind 10.8 - 13.8 22 - 27 39 - 49 Grote takken bewegen, paraplu's moeilijk vast te houden
7 Harde wind 13.9 - 17.1 28 - 33 50 - 61 Bomen bewegen, tegen de wind lopen of fietsen is lastig
8 Stormachtige wind 17.2 - 20.7 34 - 40 62 - 74 Twijgen breken af, voortbewegen moeilijk
9 Storm 20.8 - 24.4 41 - 47 75 - 88 Takken breken af, dakpannen waaien weg, kinderen waaien om
10 Zware storm 24.5 - 28.4 48 - 55 89 - 102 Bomen worden ontworteld, schade aan gebouwen, volwassenen waaien om
11 Zeer zware storm 28.5 - 32.6 56 - 63 102 - 117 Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen, gevaar in steden door rondvliegende dakpannen, golfplaten...
12 Orkaan >32.6 >63 >117 Niets blijft meer overeind, levensgevaarlijk om buiten te blijven, grote verwoestingen